Pgb

kompas

Voor cliënten met een persoonsgebonden budget (PGB) is het mogelijk om een professional organizer vanuit dit budget te betalen.

Professional organizing richt zich op het creëren en onderhouden van een gestructureerde en ordelijke omgeving en op het aanbrengen van meer structuur in het leven algemeen.

PGB en ADHD

Structuur is van groot belang voor iedereen en zeker voor mensen met AD(H)D of autisme. Het lukt hen echter vaak niet, juist door de aard van de aandoening, om hun leef- en werkomgeving voldoende op te ruimen of voldoende structuur in hun patronen aan te brengen.

De professional organizer begeleidt de cliënt daarom bij het ordeningsproces en bij het veranderen van de patronen.

Onderdelen traject

Hoe het traject er precies uit ziet, is afhankelijk van de situatie en leerwens van de cliënt. Het traject kan bijv. bestaan uit samen opruimen, spullen ordenen, structuur aanbrengen, leren plannen en het onderhouden van structuur.

Op basis van een intakegesprek wordt de behoefte vastgesteld en een begeleidingsplan gemaakt.

Tarief

Professional organizing valt onder de zogenaamde 'gespecialiseerde begeleiding' zoals voorheen werd gehanteerd door de Nederlandse Zorgautoriteit. Het tarief wordt in overleg met de gemeente vastgesteld.

Ook jij kunt Goed georganiseerd zijn!

Wil je aan de slag of wil je weten wat we voor je kunnen doen?
Neem dan contact met ons op.

Goed Georganiseerd
Gamanderweerd 8
6229 TW Maastricht
043-3614432

Volg ons op:

Lid van

© 2007-2017  Goed Georganiseerd professional organizers