Waarom je je niet aan je goede voornemens houdt

Er is een reden waarom je goede voornemens zo snel sneuvelen. En je kunt er ook iets aan doen.